Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijst lichaamsoefeningen.nl ten aanzien van de website www.lichaamsoefeningen.nl u op het vogende:

De informatie op, en overige inhoud van de lichaamsoefeningen.nl-website wordt de bezoeker van de website uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.

De door lichaamsoefeningen.nl op de website aangeboden informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geplaatst en lichaamsoefeningen.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de lichaamsoefeningen-website kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.

De lichaamsoefeningeen-website bevat links naar sites van derden, deze sites zijn niet van lichaamsoefeningen.nl en worden de lichaamsoefeningen-sitebezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. Eten en Bewegen kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte websites en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde websites. lichaamsoefeningen.nl behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, de website te wijzigen op elk gewenst moment.

Hoewel lichaamsoefeningen.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is lichaamsoefeningen.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

lichaamsoefeningen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op de lichaamsoefeningen.nl-website verstrekte informatie. Enkel de websitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de lichaamsoefeningen.nl-website beschikbare informatie. Lichaamsoefeningen aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan de computer of software van de websitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de lichaamsoefeningen.nl-website.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijke groet,
www.lichaamsoefeningen.nl

U kunt niet meer reageren