Hoe vaak moet je een BHV-cursus doen?

Bedrijfshulpverlening (BHV) is een cruciaal onderdeel van de veiligheid op de werkvloer. BHV’ers zijn opgeleid om in geval van noodsituaties zoals brand of ongevallen snel en adequaat te handelen. Dit helpt niet alleen om de veiligheid van werknemers te waarborgen, maar kan ook de schade aan eigendommen beperken. 

In deze blog bespreken we waarom het belangrijk is om regelmatig BHV-cursussen te volgen en hoe vaak deze herhalingen idealiter moeten plaatsvinden.

Wat zegt de wet over BHV-cursussen?

De Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) stelt dat werkgevers verplicht zijn om voldoende maatregelen te nemen voor een veilige en gezonde werkplek. Een onderdeel hiervan is het volgen van een BHV-cursus. BHV’ers moeten namelijk voldoende zijn opgeleid om effectief te kunnen handelen in noodsituaties. Echter, specificeert de wet niet hoe vaak deze cursussen gevolgd moeten worden. 

Het enige dat duidelijk wordt gesteld, is dat BHV’ers snel en adequaat moeten kunnen handelen en hiervoor opgeleid en getraind moeten zijn.

Waarom is regelmatige herhaling belangrijk?

Eenmalige training is niet voldoende om de vaardigheden en kennis van BHV’ers op peil te houden. Daar zijn twee hoofdredenen voor:

  1. Behoud van kennis en vaardigheden: Zonder herhaling is het gemakkelijk om geleerde vaardigheden te vergeten. Regelmatige trainingen zorgen ervoor dat BHV’ers hun kennis up-to-date houden en snel kunnen handelen in geval van nood.
  2. Verandering van risico’s: De risico’s binnen een organisatie kunnen in de loop van de tijd veranderen. Nieuwe apparatuur, veranderde werkprocessen of een toename in het aantal medewerkers kunnen allemaal invloed hebben op de veiligheidsrisico’s. Regelmatige herhalingstrainingen helpen BHV’ers om zich aan te passen aan deze veranderende omstandigheden.

Door regelmatig BHV-cursussen te volgen, blijft de paraatheid hoog en kan er effectief worden gereageerd op noodsituaties. Dit verhoogt niet alleen de veiligheid, maar ook het vertrouwen van medewerkers in de capaciteiten van hun collega’s.

Aanbevelingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Hoewel de wet niet voorschrijft hoe vaak BHV’ers een herhalingscursus moeten volgen, zijn er wel aanbevelingen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid adviseert om BHV’ers jaarlijks een herhalingscursus te laten volgen. Deze frequentie helpt ervoor te zorgen dat de kennis en vaardigheden van BHV’ers up-to-date blijven en dat zij in geval van nood effectief kunnen handelen.

Aandachtspunten voor werkgevers

Als werkgever zijn er verschillende punten waarmee rekening gehouden moet worden bij het organiseren van de bedrijfsveiligheid in hun onderneming:

  1. Spreid de aanwezigheid van BHV’ers: Zorg ervoor dat er altijd een BHV’er aanwezig is in het gebouw. Dit betekent vaak dat er meerdere BHV’ers moeten zijn, verspreid over verschillende afdelingen en werkroosters.
  2. Vrijwillige betrokkenheid: Het is vaak effectiever om medewerkers vrijwillig BHV’er te laten worden in plaats van hen te verplichten. Vrijwillige BHV’ers zijn doorgaans gemotiveerder en nemen hun verantwoordelijkheid serieuzer.
  3. Waardering van BHV’ers: Waardeer de inzet van BHV’ers door hen te erkennen en te belonen. Dit kan bijvoorbeeld door een jaarlijkse vergoeding of door speciale aandacht te besteden aan de Dag van de BHV.

Door op deze aandachtspunten te letten, ontstaat er meer draagvlak en begrip voor bedrijfshulpverlening én bedrijfsveiligheid. Ook komt dit de motivatie van de BHV’ers ten goede.

Jaarlijks blijven oefenen

Het handhaven van een veilige werkplek is een doorlopend proces. Regelmatige BHV-cursussen spelen een belangrijke rol in het waarborgen van deze veiligheid. Door BHV’ers jaarlijks te laten trainen, blijft hun kennis fris en hun vaardigheden scherp, wat de veiligheid van alle medewerkers ten goede komt. Werkgevers moeten een gedegen plan voor BHV-trainingen opstellen en onderhouden, rekening houdend met de specifieke risico’s en behoeften van hun organisatie. 

Het investeren in regelmatige BHV-cursussen is investeren in de veiligheid en het welzijn van het hele bedrijf!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.